Naše služby

Osobná ochrana

Poskytovanie osobnej ochrany vždy, keď si to situácia vyžaduje je službou, ktorá môže byť častokrát veľmi efektívnym preventívnym riešením. Prevencia je jedným z najlepších spôsobov ochrany osôb. Pri zabezpečovaní osobnej ochrany sa môžete spoľahnúť na náš profesionálny a diskrétny prístup v každej situácii.

Fyzická ochrana objektov

Nepravidelné obchôdzky bezpečnostného pracovníka zabraňujúceho nepovolenému vniknutiu nepovolaných osôb do stráženého areálu. Rutinné a pravidelné prehliadky uľahčujú nepovolené vniknutie do objektu. Práve preto naši pracovníci vykonávajú prehliadky v nepravidelných intervaloch. Týmto správaním prakticky eliminujú možnosť vniknutia nepovolaných osôb do nami stráženého objektu.

Zabezpečenie a monitorovanie objektov

Zabezpečenie a monitorovanie objektov elektronickým zabezpečovacím systémom a kamerovým systémom. Poskytujeme odbornú inštaláciu zabezpečovacích zariadení do vášho objektu prostredníctvon partnerskej spoločnosti s potrebnou technickou licenciou. Zabezpečovacie zariadenie pripojíme na pult ochrany. Vďaka tomuto druhu zabezpečenia je váš objekt chránený 24 hodín denne. V prípade narušenia zabezpečenia sa postaráme o okamžitý výjazd našich pracovníkov.

Ochrana majetku a osoby pri preprave

Ochránime vás aj váš majetok pri transporte. V prípade potrieb klienta zabezpečíme ozbrojený sprievod v špeciálne upravenom vozidle s maximálnou mierou zabezpečenia.

Ochrana prepravy majetku a osoby

Zabezpečenie ozbrojeného doprovodu

GPS monitoring

Prostredníctvom GPS lokalizácie monitorujeme pohyb vášho vozidla. S týmto druhom zabezpečenia vždy viete, kde sa vaše vozidlo nachádza. Výstupy slúžia aj ako účtovné podklady pre knihu jázd.

Akcie a sponzoring

Naši vyškolení pracovníci sú k dispozícií aj pri zaistení bezpečnosti pri športových, kultúrnych a spoločenských akciách.